الهه معتمدی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1335 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: E_mootamedi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

  •  کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات انگلیسی ،  دانشگاه تهران ، تهران ، ایران ،  1371.
  • کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی . دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران ،  1364 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • ادبیات انگلیسی و در کل ادبیات

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان وادبیات انگلیسیدانشگاه الزهرا
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان وادبیات انگلیسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)