فرزین اربابی

مشخصات شخصی:

 

  •  مرتبه علمی: استادیار
  • تاریخ تولد: 1346
  • محل تولد: اردبیل
  • ایمیل  دانشگاهی : f.arbabi@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی :

 

  •  دکتری:  اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران-ایران ،1385
  • کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ،1373
  • کارشناسی : اقتصاد نظری ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ،1369

 

 

 

 

سمت های اجرایی :

 

  • کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در طرح الگوی اقتصاد سنجی ایران،1375-1374
  • کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح بودجه سالیانه و برنامه های توسعه ، 1380-1374

 

زمینه های پژوهشی:

 تجارت بین الملل ، مالیه بین الملل ، اقتصاد کلان 1 و 2 ، علم اقتصاد 2 ، اقتصاد کلان و مالیه بین الملل مربوط به کارشناسی ارشد

سوابق آموزشی :

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی  ازسال 1379- تاکنون

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: