فریبا اشرفی

مشخصات شخصی: فریبا اشرفی

 

 • مرتبه علمی:عضو هیئت علمی
 • تاریخ تولد: 1344
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: ashrafi4@yahoo.com

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:
 • رشته:  فرانسه گرایش:  زبان و ادبیات  سال اخذ مدرک:82-نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد: رشته  فرانسه–گرایش: زبان و ادبیات فرانسه–سال اخذ مدرک: 71– نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی: رشته: فرانسه– گرایش: مترجمی زبان فراتسه– سال اخذ مدرک:70– نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

مقاله ها:

 • رمان های فلسفی آلبر کامو (مجله رشد، علمی- ترویجی)
 • نشانه شناسی ماریوو (مجله ندای دانشگاه، نشریه علمی و پژوهشی)
 • رولان بارت (مجله رشد، علمی- ترویجی)
 • نگاهی نوین به رمان- داستان- داستا ن کوتاه و ویژگی های درونی و بیرونی آن) مجله فردوسی (ماهنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی، ادبی)
 • جایگاه نماد گرائی در شعر"دو فصلنامه ی آموزش زبان و ادبیات" (آموزشی، پژوهشی)

ترجمه:

 • از شوپن تا دیوس موسیقی دانان منتقد
 • اولین استادان کامپیوتری از آزمایشکاه ها بیرون می آیند
 • جنگ طولانی خواهد شد
 • موش ها و آدم ها
 • نفت در برابر کلاه برداری
 • ترجمه " سگ اصحاب کهف" به زبان فرانسه
 • ترجمه گزیده هائی از "مسلول" جلال آل احمد به زبان فرانسه

 

 

 

زمینه های پژوهشی:

ترجمه و آموزش
 

 

  

سوابق آموزشی: عضو هیئت علمی از سال 1376

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مترجمی زبان فرانسهآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان وادبیات فرانسهآزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۲زبان وادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)