فرح اسدیان

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار پایه 24
  • تاریخ تولد:1342  
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: far.assadian@iauctb.ac.ir
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری تخصصی :شیمی تجزیه - دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1392

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • فرایندهای تصادفی
  • محاسبات آماری

 

سوابق اجرایی :

 

  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی