فردین باقری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استاد.
  • تاریخ تولد:1350 
  • محل تولد: اصفهان
  • ایمیل: Far.baghari@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل ، ایران .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل ، ایران .
  • کارشناسی: روابط بین الملل ، ایران .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


  •