فهیمه دستمالچیان

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1337  
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل:  Fah.dastmalchian@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1382
  •  کارشناسی ارشد: ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1372.
  • کارشناسی: ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1367 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • مقایسه ادبیات و معماری

افتخارات :

سوابق اجرایی :
 

معاون مدیر گروه در سالهای 74 و 75

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷ادبیات فرانسهبهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲ادبیات فرانسهبهشتی
دکتری۱۳۸۲ادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)