فروزان ده باشی شریف

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1342 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: For.dehbashi sharif@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: برنامه ریزی آموزش از راه دور . دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.1390
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1373.
 • کارشناسی: ضبط آمار و مدارک پزشکی ، پیراپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی - شهید بهشتی ، ایران ، 1368 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش مجازی
 • برنامه آموزشی
 • ترجمه
 • آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی
 • تربیت مدرس و طرح برنامه درسی

افتخارات :

 

 • پژوهشگر نمونه سال 1383
 • پژوهشگر زن نمونه سال 90

سوابق اجرایی :
 

                . برگزاری کارگاه تهیه محتوای الکترونیکی

               . برگزاری کارگاه ترجمه متون تخصصی

 

  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مترجمی زبان انگلیسی - ضبط آمار و مدارک پزشکیآزاد اسلامی تهران جنوب - شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۰برنامه ریزی آموزش از راه دورپیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)