فروزان ده باشی شریف

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مترجمی زبان انگلیسی - ضبط آمار و مدارک پزشکیآزاد اسلامی تهران جنوب - شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۰برنامه ریزی آموزش از راه دورپیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1342 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: For.dehbashi sharif@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: برنامه ریزی آموزش از راه دور . دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.1390
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1373.
 • کارشناسی: ضبط آمار و مدارک پزشکی ، پیراپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی - شهید بهشتی ، ایران ، 1368 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش مجازی
 • برنامه آموزشی
 • ترجمه
 • آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی
 • تربیت مدرس و طرح برنامه درسی

افتخارات :

 

 • پژوهشگر نمونه سال 1383
 • پژوهشگر زن نمونه سال 90

سوابق اجرایی :
 

                . برگزاری کارگاه تهیه محتوای الکترونیکی

               . برگزاری کارگاه ترجمه متون تخصصی