فریده حق شناس کاشانی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1333 
 • محل تولد:
 • ایمیل: f_haghshenas@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: بازاریابی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1374.
 • کارشناسی: اقتصاد . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1355 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • بازاریابی
 • روش های آماری

افتخارات :

 

 • لوح سپاس از دانشجویان دوره دکترا دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات ورودی 1383 بخاطر ارتقا سطح علمی دانشجویان دوره دکترا
 • لوح سپاس از دانشجویان دوره دکترا دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات ورودی 1384 بخاطر ارتقا سطح علمی دانشجویان دوره دکترا
 • تقدیرنامه و دریافت جایزه از بانک مرکزی بخاطر ارایه مقالات و مشارکت در سمینارهای بانک مرکزی

سوابق اجرایی :
 

معاون گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی : از شهریور ماه 1391 لغایت اسفند 1392

مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی : از فروردین ماه 1393

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵اقتصادشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مدیریت بازرگانیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۱بازاریابیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه مدیریت دولتی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)