فاطمه خداکرمی

نام و نام خانوادگی :فاطمه خداکرمی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار
  • تاریخ تولد1343
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: Fat.khoda_karami@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: زبان و ادبیات آلمانی
  •   رشته: زبان و ادبیات آلمانی        گرایش:            سال اخذ مدرک  1391– نام دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
  •  کارشناسی ارشد: رشته آموزش زبان آلمانی گرایش – سال اخذ مدرک 1374 نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • کارشناسی: رشته مترجمی زبان آلمانی گرایش – سال اخذ مدرک 1370 نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

سمت های اجرایی:

 معاون اداره کل فارغ التحصیلان واحد تهران مرکز

معاون اداری و مالی دانشکده زبانهای خارجی و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

معاون دانشکده زبان

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 مقاله بررسی تحلیلی ترجمه مضامین قرآنی گلستان سعدی با استناد به ترجمه آلمانی روزن  وبلمن در مجله نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی

"       "           " موضوعات تعلیمی در حکایت های گلستان سعدی و فابل های لسینگ  در فصلنامه پژوهش ادبی دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

مقاله و سخنرانی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه : نقش ادبیات در تعلیم و تربیت انسان

پذیرش چاپ مقاله  بررسی "آرکی تایپ های" حماسه گیلگمش ازمنظریونگ مجله علمی پژوهشی زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد واح سنندج

ترجمه کتاب عقاب و کبوتر نویسنده جیمز کروس

کتاب رنگین کمان زندگی مجموعه جملات قصار آلمانی به فارسی

زمینه های پژوهشی:
  ادبیاتی و ادبیات تطبیقی

سوابق آموزشی:

تدریس از سال 1375 در دانشگاه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آزاد اسلامی
دکتری۱۳۹۱آزاداسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)