فخرالسادات مومن

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی
  • تاریخ تولد: 23/09/1329
  • محل تولد: اصفهان
  • ایمیل: fakhri.momen@gmail.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:  زبان و ادبیات آلمانی  گرایش:  -  سال اخذ مدرک1387 – نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

 

  •  کارشناسی ارشد: رشته: آموزش زبان آلمانی – گرایش: - – سال اخذ مدرک: 1375 – نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

  • کارشناسی: رشته: زبان و ادبیات آلمانی – گرایش: - – سال اخذ مدرک: 1364 – نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سمت های اجرایی:

-

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

-

  

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 

17 سال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان و ادبیات آلمانیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان آلمانیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۷۸زبان وادبیات آلمانیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)