فتوت نصیرسوادکوهی

مشخصات شخصی:

 مرتبه علمیمربی

تاریخ تولد:1329

محل تولدسوادکوه

ایمیل: F.Nasiri@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی  – سال اخذ مدرک: 1371      نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1351     نام دانشگاه : دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

- رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1372

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 1375

-عضو اصلی هیأت مدیره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 -پژوهشگر نمونه سال 1391 واحد تهران مرکزی.

- قاضی نمونه قوه قضایی سال 1388.

سوابق آموزشی

 

 1. مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی بابل و ساری.
 2. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر.(دانشکده حقوق)
 3. مدرّس دانشگاه پیام نور ساری.
 4. مدرّس مرکز آموزش مدیریت دولتی مازندران-ساری.
 5. رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
 6. رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
 7. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران،دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی.
 8. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران،دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی.

 

 

: دروس مورد تدریس از سال 1372 تا سال 1393در دانشگاه های کشور

 1. روش تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 2. حقوق بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی.
 3. حقوق اداری، دانشگاه پیام نور.
 4. وصایای امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، قائم شهر و ساری.
 5. اخلاق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 6. تاریخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 7. مقدمه علم حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 8. بزهکاری اطفال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 9. حقوق جزای عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 10. جرم شناسی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و دانشکده علوم قضایی.
 11. حقوق اساسی، حقوق تجارت و مدیریت اسلامی ، دانشگاه پیام نور تهران، ساری و قائم شهر.
 12. رویه قضایی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 13. کارآموزی قضایی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 14. کیفر شناسی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.
 15. حقوق و مقررات مدنی، دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی.
 16. اصطلاحات حقوقی به زبان عربی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.

 

 

 

مشاغل قضایی

 1. دادیار دادسرای عمومی شاهرود.
 2. دادرس دادگاه شهرستان شاهرود و گنبد کاوس.
 3. رییس دادگاه بخش گنبد کاوس.
 4. رییس دادگاه بخش مستقل شهرستان نور.
 5. دادستان عمومی شهرستان آمل.
 6. دادستان انقلاب اسلامی مرکز استان مازندران«ساری».
 7. مشاور دادگاه اصل 49 قانون اساسی.
 8. معاون رییس کل دادگستری استان مازندران.
 9. عضو قضایی فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی(ره)در تهران و مازندران.
 10. نماینده سازمان بازرسی کل کشور در استان مازندران.
 11. رییس کل دادگستری استان مازندران.
 12. رییس کلّ دادگاه های تجدید نظر استان مازندران.
 13. مدیرکلّ روابط عمومی قوه قضاییه.
 14. عضو معاون دیوان عالی کشور.
 15. مشاور قضایی رییس قوه قضاییه.
 16. مدیرکل نظارت و پیگیری قوه قضاییه.
 17. مستشار دیوان عالی کشور.

 

 

 

مقالات :

 

1-دو تعریف از جرم سیاسی – روزنامه ایران 10 مهر 1379.

2-حقوق و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران – ارائه شده به مجمع جهانی حقوقدانان،(word rurist association )             1380  .

3-مطبوعات در منظر قانون، نشریه قلم، ساری خرداد ماه 1373.

4-نگاهی به تاریخ عدلیه در مازندران، ماهنامه دادگستر، 1382، تهران.

5-محیط زیست از لحاظ عوامل مخرب، آلوده کننده و تخریب کننده، ارائه شده به گردهمایی اسلام و محیط زیست –تهران     دانشگاه تربیت مدرس-1378 نشریه هفتگی ماوی، تهران 1381.

6-زن از دیدگاه قوانین کیفری، ارائه شده به سمینار حقوق زن در دانشگاه الزهراء تهران 1376 نشریه پیام نور ساری.

7-واژه های مازندرانی در اشعار نیما یوشیج، ارائه شده به کنگره بزرگداشت یکصدمی سال تولد نیما یوشیج – تهران شهریور 1375- دانشکده هنر دانشگاه تهران.

8-جرائم و مجازات ها در منظر قرآن کریم، ارائه شده به سمینار علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر 1374.

9-تئوری مسئولیت عاقله 1374.

10-حمایت از حقوق محیط زیست مردم، ارائه شده به همایش تخصصی حقوق بشر اسلامی،تهران 1377 و انجمن بین المللی جرم شناسی پاریس 1998.

11-شرایط و موجبات حد در شرب خمر، ماهنامه دادگستر، تهران 1379.

12-نقدی بر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، روزنامه آفتاب امروز(5شماره) 1378.

13-عملکرد قوه قضاییه در قبال حقوق زندانیان، روزنامه ایران 1377 و ارائه شده به انجمن بین المللی جرم شناسی –پاریس-1998.

14-ارزیابی عملکرد قوه مقننه(مجلس پنجم) در زمینه حقوق زنان و خانواده، ارائه شده به همایش تخصصی حقوق بشر اسلامی 1378، تهران.

15-ابن شهرآشوب ساروی فقیه و مفسر بزرگ شیعه ،1374.

16- ملا محمد فضولی شاعر و عارف نامدار ایرانی، ارائه شده به کنگره ملا محمد فضولی .

17-نقش مدعی خصوصی در تعقیب جرایم.

18-اصلاحات در قوه قضاییه را از کجا آغاز کنیم؟ هفته نامه ارزش ها 1/9/1378.

19-دادستان ها می آیند، روزنامه ایران،فروردین 1380.

20-سازمان بین المللی جرم شناسی، ماهنامه دادگستر،تهران 1381.

21-Woman Criminal Law Viewpoint(ارائه شده به کنگره جرم شناسی در سئول – کره جنوبی سال 2000

22-فریاد هایی که شنیده نشد، ماهنامه دریچه،1379.

23-لوح محفوظ ارائه شده به همایش بزرگداشت آیت الله سیّد ابوالحسن حافظیان مشهدی.

24-ناگفته هایی از حیات عرفانی آیت الله سیّد موسی زرآبادی، ارائه شده به همایش بزرگداشت عالم ربانی آقا سیّد موسی زرآبادی ، قزوین، 1392.

25-ناگفته هایی از حیات عرفانی آیت الله شیخ مجتبی قزوینی خراسانی ارائه شده به همایش در قزوین 1393.

 

 

 

 

ب- عناوین کتاب های چاپ شده :

1-سیر قضایی محاکمه آیت الله حاج شیخ فضل الله نوری-انتشارات ورشان،تهران-1378.

2-نگرشی کوتاه در روش تحقیق،انتشارات برگ زرین، تهران،1386.

3-بررسی مقایسه ای مفاهیم اجبار، اکراه و اضطرار در حقوق جزای ایران و فقه اسلام،انتشارات روزنامه رسمی تهران،1380.

4-پرسش و پاسخ از وصایای امام خمینی(ره)انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1373.

5-سیمای عمر«مجموعه شعر»، انتشارات مروی، تهران، 1369.

6-جام ولا«مجموعه شعر»انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1375.

7-آیینه اسرار«مجموعه شعر» انتشارات ورشان،تهران، 1379.

8-گلستان محمدی، انتشارات شفق،ساری،1370.(جمع آوری اشعار مرحوم عبدالعظیم زاهدی سوادکوهی)

9-واژه های مازندرانی در اشعار نیما یوشیج، انتشارات زهره، تهران،1383.

10-روش تحقیق، برای دانشجویان رشته حقوق، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،1389.

11-فرهنگ نهضت عاشورا، دیوان آقا میرزا رفیع زاهدی، انتشارات برگ زرین، تهران، 1389.

12-چون لیله القدری و ... ، انتشارات برگ زرین، تهران، 1389.

13-برداشت هایی از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی ،قدّس سرّه، انتشارات یادواره اسدی، تهران، 1390.

14-زندگی و شهادت امام رضا علیه سلام، انتشارات یادواره اسدی، تهران، 1389.

15-آلودگی و اثرات زیست محیطی آن ها، انتشارات یادواره اسدی تهران، 1391.(با همکاری دکتر پرویز زاهدی)

16-مزار گلی نازنین، دفتر پنجم از دیوان اشعار، انتشارات یادواره اسدی، تهران،1391.

17-اکراه، اجبار، اضطراردر حقوق جزای ایران ویرایش جدید منطبق با قانون مجازات اسلامی سال1392، انتشارات جنگل، تهران 1392.

18-علوم پیشرفته و راز خلقت از منظر قرآن کریم ، انتشارات یادواره اسدی تهران .1393( با همکاری دکتر پرویز زاهدی)

19-آشنایی با اصطلاحات حقوقی(به زبان عربی) انتشارات مجد تهران 1393.