فاطمه صمصام بختیاری

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1341 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: Fat.samsam bakhtiari@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: دانشگاه لیون 2 .، فرانسه .1378
  •  کارشناسی ارشد: دانشگاه گرنوبل 3 ، فرانسه ،  1994.
  • کارشناسی: دانشگاه گرنوبل 3 ، فرانسه ؛  1992 .

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۹۲گرون بل 3
کارشناسی ارشد۱۹۹۴گرون بل 3
دکتری۲۰۰۰لیون 2

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)