نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱٬۰۷۳ مورد.

آنت آبکه

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
آنت آبکه
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abkeh-france/fa

ندا آتش وحیدی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
ندا آتش وحیدی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-atashvahidi-france/fa

آرمن آدامیان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
آرمن آدامیان
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-adamian-mech/fa

Google Scholar

محمد علی آذربایجانی

استاد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد علی آذربایجانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azarbayjani-sport/fa

Google Scholar

فرشید آذرنگ

مربی
دانشکده هنر
فرشید آذرنگ
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-azarang-photo/fa

یحیی آذرنوش

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
یحیی آذرنوش
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-azarnoosh-france/fa

غلامرضا آذری

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
غلامرضا آذری
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-azari-relation/fa

وحید

وحید آرائی

استادیار
دانشکده مدیریت
وحید آرائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-araei-manage/fa

Google Scholar

جواد آراسته

دانشکده علوم پایه

محمد رضا آرام

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا آرام
دانشیار -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aram-theo/fa

پانته آ آریا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
پانته آ آریا
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-aria-comp/fa

Google Scholar

امیراشرف آریانپور

دانشیار
دانشکده هنر
امیراشرف آریانپور
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-aryanpour-art/fa

Google Scholar

مهرداد آزادی

استادیار
دانشکده علوم پایه
مهرداد آزادی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azadi-math/fa

Google Scholar

سعید آزادیان

دانشکده علوم پایه

سید محمد فرید آستانه

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی