نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

آنت آبکه

دانشکده زبان های خارجی
آنت آبکه
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abkeh-france/fa

ندا آتش وحیدی

دانشکده زبان های خارجی

محمد علی آذربایجانی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد علی آذربایجانی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

گوگل اسکالر

یحیی آذرنوش

دانشکده زبان های خارجی
یحیی آذرنوش
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-azarnoosh-france/fa

غلامرضا آذری

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
غلامرضا آذری -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-azari-relation/fa

جواد آراسته

دانشکده علوم پایه

محمد رضا آرام

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا آرام -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aram-theo/fa

پانته آ آریا

دانشکده فنی و مهندسی