نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱٬۰۳۰ مورد.

آنت آبکه

دانشکده زبان های خارجی
آنت آبکه
استادیار -
Ane.abkeh@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abkeh-france/fa

ندا آتش وحیدی

دانشکده زبان های خارجی
ندا آتش وحیدی
استادیار -
Ned.atash vahidi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-atashvahidi-france/fa

ابراهیم آخوندی
استادیار دکترای تخصصی
ebr.akhondi@iauctb.ac.ir -
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-akhondi-chemeng/fa

گوگل اسکالر

آرمن آدامیان

دانشکده فنی و مهندسی
آرمن آدامیان
استادیار -
Arm.Adamian@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-adamian-mech/fa

گوگل اسکالر

محمد علی آذربایجانی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد علی آذربایجانی
دانشیار دکترای تخصصی
M_Azarbayjani@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azarbayjani-sport/fa

گوگل اسکالر

فرشید آذرنگ

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
فرشید آذرنگ
مربی کارشناسی ارشد
Far.Azarang@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-azarang-photo/fa

یحیی آذرنوش

دانشکده زبان های خارجی
یحیی آذرنوش
استادیار -
Yah.azarnoosh@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-azarnoosh-france/fa

غلامرضا آذری

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
غلامرضا آذری
- -
Qol.azari@juactb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-azari-relation/fa

جواد آراسته

دانشکده علوم پایه
جواد آراسته
- -
jav.Arasteh@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-arasteh-immunology/fa

ناصر آراسته

دانشکده هنر
ناصر آراسته
- -
Nas.Arasteh@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-arasteh-paint/fa

محمد رضا آرام

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا آرام
دانشیار -
Moh.Aram@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aram-theo/fa

پانته آ آریا

دانشکده فنی و مهندسی
پانته آ آریا
استادیار -
p.aria@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-aria-comp/fa

گوگل اسکالر

علیرضا آریا فرد

دانشکده علوم پایه
علیرضا آریا فرد
- -
Ali.ariafard@ iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ariafard-chemistry/fa

گوگل اسکالر

امیراشرف آریانپور

دکترای تخصصی
دانشکده هنر
امیراشرف آریانپور
دانشیار دکترای تخصصی
Ami.Aryanpour@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-aryanpour-art/fa

گوگل اسکالر

مهرداد آزادی

دانشکده علوم پایه
مهرداد آزادی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-azadi-math/fa

گوگل اسکالر

سید محمد فرید آستانه

دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد فرید آستانه
استادیار -
moh.astaneh@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-astaneh-civil/fa

گوگل اسکالر

امیر آشفته تهرانی

دانشکده روانشناسی
امیر آشفته تهرانی
- -
Ami.Ashofteh_Tehrani@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashoftehtehrani-psycho/fa

واهه آغازاریان

دانشکده فنی و مهندسی
واهه آغازاریان
- -
v_aghazarian@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-aghazarian-comp/fa

گوگل اسکالر