نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۱٬۰۱۳ مورد.

افسانه توانگر

استادیار

دانشکده اقتصاد و حسابداری

محمد توحید فام

دانشیار

دانشکده علوم سیاسی

امیر توحیدی

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

حبیب توحیدی

دانشکده هنر

قاسم توحیدی

دانشکده علوم پایه

فرهاد توکلی

دانشکده علوم پایه

احمد توکلی

دانشکده روانشناسی

طاهره توکلی

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سعید تیزقلم زنوزی

دانشکده هنر

کاوه تیمور نژاد

استادیار

دانشکده مدیریت

مریم ثقفی

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سید محمد ثقفی نژاد

دانشکده روانشناسی

مهرداد جاویدی نژاد

دانشکده هنر

بهزاد جباری پور

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

علیرضا جدی

دانشکده هنر

عبدالعظیم جعفری پارسا

دانشکده زبان های خارجی

مرجان جعفری روشن

دانشکده روانشناسی

مجتبی جعفری صمیمی

دانشکده فنی و مهندسی