نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

مجتبی جعفری صمیمی

دانشکده فنی و مهندسی

مهین دخت جعفری نژاد

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
مهین دخت جعفری نژاد -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafarinejad-relation/fa

فرشید جعفریان

دانشکده فنی و مهندسی

حمید جعفریه

دانشکده مدیریت

مهناز جعفریه

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

سید هادی جلالی

دانشکده زبان های خارجی

ناهید جلالی

دانشکده زبان های خارجی

سیداحمد جلالی

دانشکده روانشناسی

کاظم جلالی

دانشکده علوم سیاسی

بهزاد جلایی

دانشکده فنی و مهندسی

سعید جمالی

دانشکده فنی و مهندسی