نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۱٬۰۱۳ مورد.

پوریا جعفری مقدم

دانشکده فنی و مهندسی

مهین دخت جعفری نژاد

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

فرشید جعفریان

دانشکده فنی و مهندسی

حمید جعفریه

استادیار

دانشکده مدیریت

مهناز جعفریه

استادیار

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

منوچهر جفره

استادیار

دانشکده مدیریت

سید هادی جلالی

مربی

دانشکده زبان های خارجی

ناهید جلالی

مربی

دانشکده زبان های خارجی

سیداحمد جلالی

دانشکده روانشناسی

کاظم جلالی

استادیار

دانشکده علوم سیاسی

رضا جلالی

استاد

دانشکده علوم سیاسی

بهزاد جلایی

دانشکده فنی و مهندسی

عبدالاله جلیل مژدهی

مربی

دانشکده هنر

مینا جلیلی غیاثوند

مربی

دانشکده هنر

محمدرضا جلیلیان نصرتی

دانشکده علوم پایه

سعید جمالی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی