نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

محسن احتشامی نیا

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محسن احتشامی نیا
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-mohsen-theo/fa

منیره احمد سلطانی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

فتاح احمدی

دانشکده حقوق

حاج محمد احمدی بلوطکی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
حاج محمد احمدی بلوطکی
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ahmadibalotaki-relation/fa

محمد اخباری

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اخباری
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

گوگل اسکالر

حورا اخلاقی

دانشکده زبان های خارجی
حورا اخلاقی
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akhlaghi-english/fa

حسین ادب

دانشکده مدیریت
بهنام

بهنام ادهمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
بهنام ادهمی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

گوگل اسکالر

فرزین اربابی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرزین اربابی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-arbabi-eco/fa

گوگل اسکالر

علیرضا استعلاجی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا استعلاجی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa