نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

محمدیار ارشدی

مربی
دانشکده حقوق
محمدیار ارشدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-arshadi-law/fa

Google Scholar

ماندانا ارفع کبودوند

مربی
دانشکده زبان های خارجی
بهشید

بهشید ارفع نیا

دانشیار
دانشکده حقوق
بهشید ارفع نیا
دانشیار دکتری
۰۲۱۸۸۲۱۰۳۳۰ دانشکده حقوق

http://arfania.com/

علیرضا استعلاجی

استاد
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا استعلاجی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa

مهناز استکی

استادیار
دانشکده روانشناسی
مهناز استکی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-estaki-psycho/fa

جعفر اسحاقی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
جعفر اسحاقی
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-eshagi-relation/fa

محمد حسن

محمد حسن اسدی طاری

استاد
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
محمد حسن اسدی طاری
استاد دکتری
۸۸۹۷۶۹۸۸ دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://www.ejournalism.ir

Google Scholar

فرح اسدیان

استادیار
دانشکده علوم پایه
فرح اسدیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-assadian-chemistry/fa

احمد اسدیان

دانشکده حقوق

محمودرضا اسفندیار

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمودرضا اسفندیار
دانشیار -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esfandiyar/fa

نصرت اسلامی

مربی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
نصرت اسلامی
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-eslami-eco/fa

علی اصغر اسماعیل نیا

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی اصغر اسماعیل نیا
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-esmaeilnia-eco/fa

محمد مهدی اسماعیلی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
محمد مهدی اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaili-linguistics/fa

Google Scholar

محمد رضا اسمعیلی

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد رضا اسمعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaeili-sport/fa

سهیلا اسمعیلی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
سهیلا اسمعیلی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-esmaeili-france/fa

Google Scholar

داریوش اشرافی

مربی
دانشکده حقوق
آویشا

آویشا اشرف الکتابی

استاد
دانشکده حقوق
آویشا اشرف الکتابی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafalketabi-law/fa