نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

کامران الهامی

دانشکده زبان های خارجی
کامران الهامی
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-elhami-english/fa

قدرت الله امام وردی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

حیدر امیران

دانشکده مدیریت

عبدالرضا امیرتاش

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
عبدالرضا امیرتاش
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amirtash-sport/fa

گوگل اسکالر

افسانه امیری

دانشکده علوم پایه

امیر امیری

دانشکده فنی و مهندسی
امیر امیری
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amiri-mech/fa

نارسیس امین رشتی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نارسیس امین رشتی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aminrashti-eco/fa