نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

افسانه امیری

دانشکده علوم پایه

نارسیس امین رشتی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نارسیس امین رشتی
- -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aminrashti-eco/fa

علیرضا امینی

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
علیرضا امینی
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-eco/fa

رحمت امینی

دانشکده هنر

عیسی امینی

استادیار
دانشکده حقوق
عیسی امینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-amini-law/fa

Google Scholar

علی اکبر امینی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
علی اکبر امینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-politic/fa

Google Scholar

زهرا انتظاری خراسانی

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
زهرا انتظاری خراسانی
استادیار -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-entezarikhorasani-sport/fa

عبدالعزیز انصاری لاری

مربی
دانشکده هنر
عبدالعزیز انصاری لاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ansarilari-photo/fa

فهیمه انصاریان

دانشکده روانشناسی

لیلا انوشه

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
لیلا انوشه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/l-anoosheh-sport/fa

مریم اوتادی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مریم اوتادی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-otadi-chemistry/fa

Google Scholar

مریم ایرجی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
مریم ایرجی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-iraji-linguistics/fa

Google Scholar

مهشید ایزدی

استادیار
دانشکده روانشناسی
مهشید ایزدی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-izadi-psycho/fa

Google Scholar

جهانبخش ایزدی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
جهانبخش ایزدی
استادیار -
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-izadi-politic/fa

مریم ایلانلو

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ایلانلو
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ailano-geo/fa