نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱٬۰۳۸ مورد.

علی اکبر امینی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
علی اکبر امینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-politic/fa

گوگل اسکالر

علیرضا امینی

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
علیرضا امینی
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-eco/fa

رحمت امینی

دانشکده هنر

عبدالعزیز انصاری لاری

مربی
دانشکده هنر
عبدالعزیز انصاری لاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ansarilari-photo/fa

فهیمه انصاریان

دانشکده روانشناسی

لیلا انوشه

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
لیلا انوشه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/l-anoosheh-sport/fa

مریم اوتادی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مریم اوتادی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-otadi-chemistry/fa

گوگل اسکالر

مریم ایرجی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
مریم ایرجی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-iraji-linguistics/fa

گوگل اسکالر

مهشید ایزدی

استادیار
دانشکده روانشناسی
مهشید ایزدی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-izadi-psycho/fa

گوگل اسکالر

جهانبخش ایزدی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
جهانبخش ایزدی
استادیار -
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-izadi-politic/fa

مریم ایلانلو

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ایلانلو
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ailano-geo/fa

حجت الله ایوبی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
حجت الله ایوبی
استادیار -
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ayubi-politic/fa

بیژن باصری

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
بیژن باصری
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-baseri-eco/fa

زهره باطنی

دانشکده فنی و مهندسی
زهره باطنی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

آنیتا باغداساریانس

استادیار
دانشکده روانشناسی
آنیتا باغداساریانس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baghdassarians-psycho/fa

علیرضا باقر

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا باقر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bagher-arab/fa

گوگل اسکالر