نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱٬۰۳۶ مورد.

علی باقری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی باقری
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bageri-eco/fa

فردین باقری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
فردین باقری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bagheri-politic/fa

گوگل اسکالر

آذر باقری قمی

دانشکده علوم پایه

امیر کاووس بالازاده

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
امیر کاووس بالازاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-balazadeh-art/fa

زهره بالازاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
زهره بالازاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-balazadeh-politic/fa

گوگل اسکالر

رضا بایدرخانی

دانشکده فنی و مهندسی

صدیقه ببران

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
صدیقه ببران
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-babran-relation/fa

علی بحرینی

دانشکده فنی و مهندسی

احمد بخشایش اردستانی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
احمد بخشایش اردستانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bakhshayeshi-politic/fa

گوگل اسکالر

محمد جلال بد

دانشکده فنی و مهندسی

احمد بدرطالعی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
احمد بدرطالعی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-badrtalei-arch/fa

عبداله برادران

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
عبداله برادران
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baradaran-english/fa

گوگل اسکالر

ایمان برادران هاشمی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
ایمان برادران هاشمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/i-baradaranhashemi-paint/fa

رجبعلی برزوئی

دانشکده علوم پایه

زهرا برومند

دانشکده مدیریت

احسان بزاز

دانشکده فنی و مهندسی