نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

حجت الله ایوبی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
حجت الله ایوبی
استادیار -
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ayubi-politic/fa

بیژن باصری

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
بیژن باصری
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-baseri-eco/fa

زهره باطنی

دانشکده فنی و مهندسی
زهره باطنی
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

آنیتا باغداساریانس

استادیار
دانشکده روانشناسی
آنیتا باغداساریانس
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baghdassarians-psycho/fa

علیرضا باقر

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا باقر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bagher-arab/fa

Google Scholar

فردین باقری

استاد
دانشکده علوم سیاسی
فردین باقری
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bagheri-politic/fa

Google Scholar

علی باقری

مربی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی باقری
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bageri-eco/fa

شاداب باقری خولنجانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی

آذر باقری قمی

دانشکده علوم پایه

امیر کاووس بالازاده

مربی
دانشکده هنر
امیر کاووس بالازاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-balazadeh-art/fa

زهره بالازاده

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
زهره بالازاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-balazadeh-politic/fa

Google Scholar

رضا بایدرخانی

دانشکده فنی و مهندسی

صدیقه ببران

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
صدیقه ببران
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-babran-relation/fa

علی بحرینی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
علی بحرینی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahrini-math/fa

Google Scholar

احمد بخشایش اردستانی

استاد
دانشکده علوم سیاسی
احمد بخشایش اردستانی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bakhshayeshi-politic/fa

Google Scholar

محمد جلال بد

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد جلال بد
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bod-civil/fa

Google Scholar

احمد بدرطالعی

مربی
دانشکده هنر
احمد بدرطالعی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-badrtalei-arch/fa