غلامرضا فرساد امان الهی

مشخصات شخصی:

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد:1344
 • محل تولد: تبریز
 • ایمیل:   g_farsad@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی :

 

  • دکتری تخصصی حسابداری  از دانشگاه یو اس ام
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی )گرایش حسابداری صنعتی( از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
  • کارشناسی رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 • طراحی سیستم MRP  ( حمل ونقل مواد)، 1377، شرکت کوثر نوش
 • بررسی  وارائه سیستم قیمت تمام شده ، 1379 ، شرکت پرس سیلندر
 • اجرای سیتم قیمت تمام شده و بررسی وارائه  سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعایت واحد های مستقل تجاری ، 1388، شرکت تحقیق وطراحی موتور ایران خودرو

 

 

زمینه های پژوهشی:

  • راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری
  • مشاوره  پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری
  • عضویت در انجمنهای علمی و پژوهشی

 

سوابق آموزشی :

 

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1377

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد
دکتری۲۰۱۴حسابدارییو اس ام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)