غلامرضا شکرانی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1349 
 • محل تولد: بجنورد 
 • ایمیل: Gho.shokrani@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1378
 •  کارشناسی ارشد: زبان فرانسه . دانشگاه فردسی مشهد ، ایران ،  1373.
 • کارشناسی: زبان و ادبیات فرانسه ،  دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ،  1371 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • نقد ادبیات
 • ترجمه شناسی
 • مطالعات بین رشته ای

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان وادبیات فرانسهفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۳فردوسی مشهد
دکتری۱۳۷۸آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)