حبیب الله ابوالحسن شیرازی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: دانشیار.
  • تاریخ تولد:1342 
  • محل تولد: شهرری 
  • ایمیل: hab-Abolhassanshirazi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
  • کارشناسی: علوم سیاسی  .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)