حسین ابوالحسن تنهائی

مشخصات شخصی:

 

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: جامعه شناسی دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا سال 1361
 •  کارشناسی ارشد: جامعه شناسی دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا سال 1358
 • کارشناسی: روان شناسی و فلسفه دانشگاه اصفهان سال 1353 .
 • دیپلم : ادبیات سال 1349

 

سمت های اجرایی:

 

 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی کرمان از سال 1366 تا سال 1368.
 • رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از سال 1370 تا سال 1378 .
 • مدیر گروه ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1369 تا سال 1388
 • معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی به مدت 1 سال
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی به مدت 2 سال
 • رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکزی به مدت 1 سال
 • رئیس مجتمع دانشگاهی والیعصر (عج) واحد تهران مرکزی به مدت 1 سال
 • عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی از سال 1376 تا کنون
 • مدیر فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان از سال 1383 تا کنون
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه جامعه شناسی

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 • مطالعه اجتماعی اقتصادی برنامه توسعه ماهان سال 1367.
 • مطالعه حاشیه نشینی در اراک ( سازمان برنامه و بودجه) شهر اراک سال 1373
 • مطالعه طبقات اجتماعی دوران پهلوی از سال 1383 تاکنون
 •  

 

زمینه های پژوهشی:
 

حاشیه نشینی ، طبقات اجتماعی ، جامعه شناسی دینی ، جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی نظری و تاسیس انجمن نمادی جامعه شناسی تفسیر گرایی ایرانی ( isais).

 

  

سوابق آموزشی:

 

 • استاد یار دانشگاه  آزاد اسلامی واحدهای ( کرمان ، اراک ، تهران مرکزی، تربیت معلم تهران  ).
 • استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ( آشتیان ، تربیت معلم اراک ، تربیت مدرس تهران ،واحد علوم تحقیقات و واحد تهران شمال ) .

 •  

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۳روان شناسی فلسفه مشاورهدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۹۷۸inter .univ
دکتری۱۹۸۱جامعه شناسی - روان شناسیinter .univ

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)