حسین آقاجانی مرساء

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد:1333 
 • محل تولد: صومعه سرا
 • ایمیل:    
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: جامعه شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات سال 1380
 •  کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد تهران مرکزی سال 1371
 • کارشناسی: علوم اجتماعی از دانشکده خدمات اجتماعی سال 1358
 • دیپلم :  طبیعی سال 1352

 

سمت های اجرایی:

مع

 • معاون گروه علوم اجتماعی به مدت 4 سال  .
 • مدیر گروه علوم اجتماعی به مدت 2 سال

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

اعیتاد و بازپروری معتادین در ایران

مطالعه و بررسی طلاق در شهر تهران

مفهوم بی سرپرستی در ایران

دایره المعارف واژگاه رفاه اجتماعی

زمینه های پژوهشی:
 

  جامعه شناسی فرهنگی و جامعه شناسی خانواده

سوابق آموزشی:

روش تحقیق کمی و کیفی

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی فرهنگی

مردم شناسی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۸دانشگاه خدمات اجتماعی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱دانشگاه مردم شناسی
دکتری۱۳۸۰جامعه شناسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)