حورا اخلاقی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1345 
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: Hou.akhlaghi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1374.
  • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، مرکز ،  1370 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • مسائل مربوط به آموزش زبان

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)