حورا اخلاقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آموزش زبان انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1345 
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: Hou.akhlaghi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1374.
  • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، مرکز ،  1370 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • مسائل مربوط به آموزش زبان

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :