حسین بهزادی اند وهجردی

مشخصات شخصی:

  • نام ونام خانوادگی:     حسین بهزادی اندوهجردی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • تاریخ تولد: 1314
  • محل تولد:   اندوهجرد کرمان
  • ایمیل:

 

مشخصات تحصیلی:

  • دکتری:زبان و ادبیات فارسی            گرایش:             دانشگاه :
  • کارشناسی ارشد:زبان وادبیات فارسی گرایش:              دانشگاه :
  • کارشناسی :  زبان وادبیات فارسی    دانشگاه :
  • دیپلم :

 

سمت های اجرایی:

از سال 1368 به مدیریت گروه زبان وادبیات فارسی منصوب شدم

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی :

تعدادی کتاب و مقاله و تدریس درسهای تخصصی

سر دبیر مجله دانشکده ادبیات

 

زمینه های پژوهشی:

بررسی ادبیات سیاسی و اجتماعی

 

سوابق آموزشی:

  • تدریس در دوره های فوق لیسانس و دکتری و مدیریت گروه و مجله ها

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۳۸زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۴۵زبان و ادبیات فارسیفردوسی مشهد
دکتری۱۳۵۰زبان و ادبیات فارسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)