حمید رضا حاجی قاسم

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: h.hajighasem@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:زبان و ادبیات آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1394.
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران  مرکزی، 1378.
 • کارشناسی: مترجمی آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران  مرکزی،  1376 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • فلسفه مدرن
 • روش شناسی
 • شناخت شناسی
 • فلسفه اخلاق
 • زیبایی شناسی
 • انواع نقد ادبی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مترجمی زبان المانیآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸آموزش زبان آلمانیآزاداسلامی تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۴زبان و ادبیات آلمانیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)