حیدر حسن زاده

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1353

محل تولدخوی

ایمیل: Hei.Hasanzadeh@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق  خصوصی   سال اخذ مدرک :1385   نام دانشگاه: شهید بهشتی

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق خصوصی – گرایش :حقوق خصوصی – سال اخذ مدرک: 137۸      نام دانشگاه : شهید بهشتی

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1376     نام دانشگاه : دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

-مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

عضو کمیته ترفیعات دانشکده حقوق

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 تالیف مقالات و کتب و جزوات در خصوص حقوق تجارت ۱و۲و۳و۴ جهت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

سوابق آموزشی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

استاد مدعو دانشگاه مجازی نور طوبی

عضو هیات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶حقوقتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸حقوق خصوصیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۵حقوق خصوصیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)وکالت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)