حبیب کمالی روستا

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار
  • تاریخ تولد:1338 
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل:  h.kamali@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، 1386
  •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، 1374
  • کارشناسی: زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1365 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • زبانشناسی مقابله ای، ادبیات تطبیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵زبان وادبیات آلمانیبهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۶زبان وادبیات آلمانیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)