هاجر خان محمد

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی:استادیار
  • تاریخ تولد: 1332
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: Haj.khan mohammad@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  • رشته: آموزش زبان انگلیسی گرایش:  آموزش زبان انگلیسی  سال اخذ مدرک – 1382   نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  •  
  •  کارشناسی ارشد: رشته – گرایش – سال اخذ مدرک – نام دانشگاه
  • کارشناسی: رشته – گرایش – سال اخذ مدرک – نام دانشگاه

 

سمت های اجرایی:

 معاونت دانشکده زبانهای خارجی

مدیریت پژوهش دانشکده زبانهای خارجی

در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه انگلیسی دانشکده زبانهای خارجی

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 پژوهش در زمینه ترجمه تدریس و آزمون سازی زبان انگلیسی

 

زمینه های پژوهشی:
 پژوهش در زمینه آموزش زبان انگلیسی , ترجمه, و آزمون سازی زبان انگلیسی

 

  

سوابق آموزشی:

 تدریس دروس کارشناسی آموزش زبان و ترجمه

تدریس دروس کارشناسی ارشد مترجمی

تدریس دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

تدریس دروس دکتری  آموزش زبان انگلیسی

مکانهای تدریس:

 واحد تهران مرکزی (اکنون)

واحد تهران جنوب (اکنون)

واحد تهران شمال

واحد بندر عباس

واحد علوم و تحقیقات تهران

واحد بین الملل قشم

واحد قشم

واحد الکترونیک تهران (اکنون)

تدریس در آموزشگاههای تهران ( آموزشگاه زبان ایران و کانون زبان ایران)

تدریس در دانشگاه علوم پژشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۹زبان وادبیات انگلیسیمدرسه عالی ترجمه
کارشناسی ارشد۱۳۶۸زبان وادبیات انگلیسیعلامه طباطبائی
دکتری۱۳۸۲زبان وادبیات انگلیسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)