حسین مهبادی

اطلاعات شخصی:

  • مرتبه علمی: دانشیار
  • تاریخ تولد: 1353
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: h_mahbadi@iauctb.ac.ir

 

 مشخصات تحصیلی:

  • دکتری: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1381
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی، 1377
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات، 1375

 

تخصص اصلی:

  • مکانیک جامدات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندس مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندس مکانیکآزاد اسلام تهران جنوب
دکتری۱۳۸۱مهندس مکانیکعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)