حسن متین همایی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1351 
  • محل تولد:
  • ایمیل: @iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
  •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1377.
  • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1374 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه

 

  • تغذیه ورزشی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴تربیت بدنیتهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷تربیت بدنیتهران مرکز
دکتری۱۳۸۱تربیت بدنیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)