حسن مهر منش

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: بابل 
 • ایمیل: Has.mehrmanesh@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت صنعتی . دانشگاه مدیریت ، .تهران، ایران.1388
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی ، دانشگاه مدیریت ، تهران ، ایران، 1369
 • کارشناسی: مدیریت صنعتی ، . دانشگاه مدیریت ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • کیفیت
 • تولید

افتخارات :

 

 • انتخاب استاد فرهنگی در سال 1390 در واحد تهران مرکزی
 • کسب رتبه اول در کنکور دکترای مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی :
 

12 سال حسابرس و مدیر حسابرسی در گروه صنعتی ملی

3 سال مدیر برنامه ریزی و تولید

3 سال مدیر گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی و اجرایی

2 سال معاون دانشکده