حمید محمدی

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:۱۳۳۲

محل تولد:  زنجان

ایمیل: Ham.Mohamadi@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق جزا و جرم شناسی  سال اخذ مدرک :1393   نام دانشگاه: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی–  سال اخذ مدرک: 1372      نام دانشگاه " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

-کارشناسی: رشته: حقوق– سال اخذ مدرک:1353     نام دانشگاه : دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

 1. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران

 2. قاضی شورای حل اختلاف تهران

 3. عضو انجمن ایرانی حقوق جزا

-

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 2. استاد حین خدمت اداره آموزش قوه قضائیه

 3. استاد معاونت آموزش دادگستری استان تهران

 4. استاد دانشکده حقوق دانشگاه ایران امروز

 5. استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران واحد شبانه

 6. استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران واحد شبانه

 7. استاد دانشکده توان بخشی دانشگاه تهران واحد شبانه

سوابق آموزشی

 1. تدریس حقوق جزای عمومی

 2. تدریس حقوق کیفر اختصاصی

 3. تدریس آیین دادرسی کیفری

 4. تدریس آیین دادرسی مدنی

 5. تدریس اصطلاحات فقهی و حقوقی

 6. تدریس متون فقهی

 7. تدریس قواعد فقهی

 8. تدریس اصول فقه

 9. تدریس حقوق اساسی

10- تدریس معارف اسلامی

11- تدریس حقوق مدنی

12-تدریس حقوق شهروندی

-