حسن نورزاد دولت آبادی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1336 
  • محل تولد: اردبیل @iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه تهران ، تهران ، ایران  1368.
  • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران ،  1364 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق اجرایی :

 

  • معاونت اداری و مالی دانشکده تربیت بدی و علوم ورزشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴تربیت بدنیتربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۶۸تربیت بدنیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)