هوشنگ پارسا نیا

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:1311
 • محل تولد: اصفهان
 • ایمیل:
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:آنالیز فاکتوریل  -  دانشگاه سوربون  فرانسه .1977
 •  کارشناسی ارشد: ریاضیات . دانشگاه تهران  .1340   دانشگاه هلند 1342 - دانشگاه ماری کوری فرانسه .1975
 • کارشناس : ریاضیات  - دانشگاه تهران .1338

تالیفات  :
 

 • در موارد توابع مختلط ، معادلات ، جبر خطی ، آنالیز عددی که در انتشارات دانشگاه موجود است .

  

سوابق اجرایی :

 

 • مدیریت گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1366 تا سال 1369

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۳۸ریاضیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۴۰ریاضیتهران
دکتری۱۹۷۷آنالیزفاکتوریلسوربون

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)