حمید رضا شیرزاد

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی .
  • تاریخ تولد:1349 
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: Ham.shirzad@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل . ایران ، 1375.
  • کارشناسی: علوم سیاسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ، 1371 .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

 

  

سوابق آموزشی:

 


  •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریروابط بین الملل
کارشناسی۱۳۷۱علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵روابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)