حسین تفضلی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استاد.
  • تاریخ تولد:1337 
  • محل تولد: بجنورد
  • ایمیل: Hos.Tafazoli@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل . اتریش .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
  • کارشناسی: علوم سیاسی  .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


  •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)