ایرج نجفی شریعت زاده

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: مربی
  • تاریخ تولد:1333 
  • محل تولد:تهران
  • ایمیل: ira.najafi_shariatzadeh@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: مدیریت مالی و تکنیکهای کمی ،  . دانشگاه pune university  . هندوستان ،.1387
  •  کارشناسی ارشد: مدیریت مالی  . دانشگاه west coast university ،آمریکا  ،  1360.
  • کارشناسی: مدیریت اقتصادی  . دانشگاه تهران  ، تهران ، ایران ،  1355 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • موضوعات مختلف در حوزه مدیریت مالی  

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

بیش از بیست و پنج سال تجربه در زمینه مدیریت و تدوین و ارایه سیستم های مالی و صنعتی در شرکتهای بزرگ داخل کشور

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵مدیریت اقتصادیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۶۰Financial managementwest coast university
دکتری۱۳۸۷مدیریت مالی و تکنیکهای کمیpune university pune