جهانبخش ایزدی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1341 
  • محل تولد: کرمانشاه
  • ایمیل: jah.Izasdi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1377
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل . دانشگاه تهران ، ایران ،  1372.
  • کارشناسی: علوم سیاسی . دانشگاه شهید محلاتی قم ، ایران ،  1368 .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


  •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم سیاسیشهید محلاتی قم
کارشناسی ارشد۱۳۷۲روابط بین المللدانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۷روابط بین المللعلوم و تحقیقات