جلیل مالکی

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1345

محل تولدتربت حیدریه

ایمیل: j_maleki@iauctb.ac.ir 
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق گرایش: خصوصی  سال اخذ مدرک :1380   نام دانشگاه: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق – گرایش :حقوق خصوصی – سال اخذ مدرک: 1373      نام دانشگاه " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1370     نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی

سمت های اجرایی:

- رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

- وکیل پایه یک دادگستری. 

-عضو اصلی هیأت مدیره دوره های 25 و 26 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

-عضو هیأت رئیسه دوره های  25 و 26 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

-عضو کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 24.

-عضو کمیسیونهای حقوقی، آموزشی و طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 25.

-عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 27.

-عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-عضو کارگروه قضایی تحقیق سند چشم انداز بیست ساله کشور.

- دبیر کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی (المپیک جمهوری اسلامی ایران).

-عضو موسس انجمن علمی حقوقی ورزش کشور

- رئیس کمیته حقوق زیست فناوری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران.

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 -پژوهشگر و مدیر پروژه تدوین قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (I.C.Z.M).

-پژوهشگر و مدیر پروژه نظارت بر سیاستهای کلی قضایی کشور.

-پژوهشگر و مدیر پروژه تدوین سیاستهای کلی آئین دادرسی مدنی کشور.

-دبیر همایش ملی دیوان عدالت اداری، چالشهای دادرسی اداری و راهکارها خرداد ماه 1387.

-دبیر همایش بین المللی مهارتهای حرفه ای حقوقی- فروردین ماه 1387.

سوابق آموزشی

-تدریس آئین دادرسی مدنی.

 - تدریس ادله اثبات دعوی

-  تدریس مالکیت معنوی.

-  تدریس دروس اجرای احکام و اجرای اسناد.در دوره های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از سال 86

-  تدریس  حقوق تجارت

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴دانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۱فارسی-حقوق خصوصیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)ریاست دانشکده(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)