جعفر جهانگیر میرزا حسابی

م

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد: 2 / 1 / 1337
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: j_mirzahessabi@yahoo.com

 مشخصات تحصیلی:

 دکتری:

 • رشته: ادبیات تطبیقی
 • گرایش: ادبیات فرانسه
 •  سال اخذ مدرک :1377
 •  نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4
 •  
 •  کارشناسی ارشد:
 • رشته : ادبیات تطبیقی
 • گرایش : ادبیات فرانسه
 • سال اخذ مدرک : 1374
 • نام دانشگاه : سوربن – پاریس 4
 •  
 • کارشناسی:
 • رشته : ادبیات مدرن
 • گرایش : ادبیات فرانسه
 • سال اخذ مدرک : 1372
 • نام دانشگاه : پاریس 8

 

سمت های اجرایی:

 

از 1386 تا 1389 مدیر گروه  زبان و  ادبیات  فرانسه – دانشگاه  آزاد اسلامی  –  واحد  تهران  مرکز

از 1391 تا امروز مدیر گروه زبان و  ادبیات  فرانسه – دانشگاه آزاد  اسلامی – واحد  تهران  مرکز

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 3 مقاله علمی پژوهشی  - 2 سخنرانی دردانشگاه های دولتی – 3 مقاله – چاپ یک کتاب گرامر ( جمعی ) – 2 کتاب ترجمه چاپ شده ودرحال چاپ – تالیف یک کتاب درحال چاپ –

 

زمینه های پژوهشی:
 

ادبیات تطبیقی – روانشناسی

  

سوابق آموزشی:

 ا زسال 1379 تا امروز  تدریس در گروه  زبان و ادبیات فرانسه در مقاطع  کارشناسی – ارشد و دکتری

مدعو در دانشگاه ها ی  دولتی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۹۳ادبیات مدرنپاریس 8
کارشناسی ارشد۱۹۹۵ادبیات تطبیقیپاریس 4
دکتری۱۹۹۸ادبیات تطبیقیپاریس 4