جلال نخعی

نام و نام خانوادگی : جلال نخعی

نام نام خانوادگی  لاتین :Jalal Nakhaei 

 

رشته تحصیلی :       معماری

 
 
 
 

مشخصات شخصی:

 

·         مرتبه علمی:   استادیار

·         تاریخ تولد:  1339/7/28

·         محل تولد:    اصفهان

·         ایمیل: J.nakhae@iauctb.ac.ir   
 

 مشخصات تحصیلی:

 

·         دکتری :    معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

·          کارشناسی ارشد:   پیوسته معماری و شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

برنامه ریزی و مدیریت در طراحی معماری و شهرسازی

معماری همساز بااقلیم، اقلیم و معماری، مباحث منتخب در معماری منطبق با اقلیم

مباحث نوین در معماری (سازه های نو، مصالح نوین، انرژی های نو و تکنولوژی های نو)

معماری و پدافند غیر عامل

تحقیق و توسعه دانش بنیان در مهندسی معماری

طراحی فضا های خاص و حساس

روش تحقیق در علوم فنی و مهندسی

طرح آمایش سرزمینی