ژاله رضایی

مشخصات شخصی:

  • مرتبه علمی: مربی

  • تاریخ تولد: 1344

  • محل تولد: شیراز

  • ایمیل:  Jal.Rezaie@iauctb.ac.ir

 مشخصات تحصیلی:

  • دکتری:

  •  کارشناسی ارشد:

  • کارشناسی:

  • دیپلم :  

سمت های اجرایی:

  

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 زمینه های پژوهشی:
 

 سوابق آموزشی:

  

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دبیری ریاضیالزهرا
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی محضشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)