ژینوس شیروان

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1332 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: jin.shirvan@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان شناسی . دانشگاه پاریس 7 ژوسیو ، پاریس ،  فرانسه ، .1984
 •  کارشناسی ارشد: زبان شناسی . دانشگاه پاریس 7 ژوسیو ، پاریس ، فرانسه ، 1379.
 • کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران ،  1354 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • نحو
 • مسائل اجتماعی زبان
 • ساختار زبان شناسی

سوابق اجرایی :

 

 • مدیر گروه فرانسه دانشگاه الزهرا 66-67
 • مدیر پژوهشی زبان و خط دفتر پژوهش های فرهنگی
 • مدیر گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 75-82
 • معاون دانشکده زبان های خارجی دانشکده 76-77
 • رییس دانشکده زبان های خارجی 82-84
 • مدیر گروه زبان شناسی زبان های خارجی دانشکده 87 تا کنون

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۴زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۹۸۴زبان شناسیدانشگاه پاریس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیرگروه زبان شناسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)