کوروش عاکف خلخالی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۶آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1327  
 • محل تولد: nik.ghaffari@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1386
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تهران ، ایران ،  1372.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1369 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش زبان
 • مطالعات ترجمه

 

افتخارات :

 

 • استاد نمونه در دانشگاه شهر قدس اردیبهشت 92