کوروش عاکف خلخالی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1327  
 • محل تولد: nik.ghaffari@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1386
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تهران ، ایران ،  1372.
 • کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1369 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش زبان
 • مطالعات ترجمه

 

افتخارات :

 

 • استاد نمونه در دانشگاه شهر قدس اردیبهشت 92

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲آزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۶آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)