کتایون فیض مرندی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد: تهران .
 • ایمیل: kat.Fayz_marandi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: بازیگری و کارگردانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران ، 1375شریف
 • کارشناسی: طراحی صحنه .  دانشگاه تهران ، ایران ،1371 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • فرهنگ و هنر و تئاتر .
 • سینما .

افتخارات :

 

 • استاد برگزیده گروه نمایش سال 1379.
 • استاد برگزیده گروه نمایش سال 1389
 • استاد برگزیده گروه نمایش سال 1391.
 • لوح تقدیر بهترین طراحی صحنه نمایش عروسکی فستیوال بین المللی تئاتر عروسکی 1379.
 • لوح تقدیر بهترین کارگردان زن تئاتر ایران 1385 .

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه نمایش دانشکده هنرو معماری 1379-1381.

مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری 1376-1379

مدیر گروه نمایش دانشکده هنر و معماری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱طراحی صحنهتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵بازیگری و کارگردانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه نمایش(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)