لیلا غفوری غروی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1347  
  • محل تولد: تهران 
  • ایمیل: lei.ghafori gharavi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1380
  •  کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ، 1373.
  • کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1370 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳بهشتی
دکتری۱۳۸۰آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)