مجید عباس آبادی

مشخصات شخصی:

    مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1348

محل تولدبردسیر

ایمیل: Maj.Abasabadi@iauctb.ac.ir 
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری:   رشته:حقوق  گرایش: خصوصی  سال اخذ مدرک :1381 نام دانشگاه: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق – گرایش :حقوق خصوصی – سال اخذ مدرک: 1374  نام دانشگاه : دانشگاه امام صادق

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1371 نام دانشگاه : دانشگاه امام صادق

سمت های اجرایی:

- وکیل پایه یک دادگستری. 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 -

سوابق آموزشی

-تدریس حقوق مدنی.

 -

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد۱۳۷۴امام صادق (ع)
دکتری۱۳۸۱واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)وکیل دادگستری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)